Potřebujeme interaktivní tabuli?

Zdá se, že „interaktivita“ je ve školství fenoménem počátku 21.století. Před deseti lety byla synonymem pro interaktivní výuku jednoznačně interaktivní tabule. Dnes tomu tak již není.

Potřebujeme interaktivní tabuli?

Objevuje se mnoho technologií, které interaktivní výuku rovněž umožňují. Je jen složitější se v problematice orientovat. Zvláště, když se na interaktivitě podílí několik komponent, které navzájem musí bezchybně spolupracovat. Můžeme říci, že tyto komponenty tvoří interaktivní sestavu. Každá interaktivní sestava se skládá z několika částí (tabule, počítač, projektor, popř. zvedací systém…). Kombinací těchto komponent lze vytvořit pro každého to nejvhodnější řešení.

Jednou částí interaktivní sestavy může být interaktivní projektor. Je to velmi důležitý článek řetězce sestavy. Promítá obraz a současně zajišťuje snímání polohy pera, kterým zobrazenou plochu popisujeme a ovládáme zobrazené objekty nebo programy. Vhodnou volbou interaktivního projektoru podstatně ovlivníme kvalitu a užitnou hodnotu interaktivní sestavy.

Zkusme najít výhody sestavy s interaktivním projektorem. Interaktivní projektor je vlastně běžný projektor s vestavěným snímačem interaktivního pera. Snímač „kouká“ na promítaný obraz, vyhodnocuje polohu interaktivního pera, zaznamenává stisk tlačítek na peru a tyto skutečnosti promítá do zobrazeného obrazu. Pokud snímač nevidí na pero, nemůže zaznamenat jeho polohu. Jestli přednášející píše perem ve svém stínu, může si být jistý, že se na promítané ploše napsané znaky neobjeví. To je podstatná nevýhoda oproti interaktivní tabuli, která snímá neustále. Když zastíním obraz z projektoru a píši na tabuli, nic nevidím. Když si stínit přestanu, napsané znaky se zobrazí.

Zdá se, že interaktivní tabule v tomto bodě vítězí. Tohle však platí pro projektory s krátkou projekční vzdáleností, které promítají obraz ze vzdálenosti cca 1m. V dnešní době se však začínají na trhu objevovat interaktivní projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností, vzdálené od projekční plochy přibližně 40 cm i méně. V tomto případě je téměř vyloučeno, aby si přednášející stínil.

Ultrakrátká projekce s sebou nese ještě další podstatnou výhodu. Tolik diskutovaný odlesk od projektoru na projekční ploše, v našem případě většinou na tabuli, se zobrazuje mimo zorné pole všech diváků. Pak je možné pro zobrazení využít běžnou bílou tabuli a nemusíme použít speciální povrchy s nižší odrazivostí. Můžeme tedy mít k dispozici interaktivní sestavu s plnohodnotnou bílou tabulí, kterou můžeme používat tak, jak jsme zvyklí. Bez omezení psaní popisovačem nebo se stíženým mazáním, jak je běžné u interaktivních tabulí.

Jako další výhoda se jeví soustředění nejvíce zranitelných a poruchových elektronických prvků interaktivní sestavy na jedno místo. Do interaktivního projektoru. Tím se nám sníží pravděpodobnost poruchy interaktivní sestavy a vyřazení „interaktivity“ z výuky. Oprava trvá někdy i čtyři týdny a to je 10% školního roku.

Přidáme-li ještě jednu výhodu interaktivních projektorů – možnost ovládání zobrazených objektů a programu z prostoru třídy, pak je určitě o čem přemýšlet.

Zůstává snad jedině otázka software pro tvorbu výukových materiálů nebo použití těch, které již máme. Ale to je téma na několik článků.

 

Produkty

Odebírat newsletter

Chcete dostávat novinky do
vašeho emailu jako první?

Nejnovější články

Školství 2020
Školství 2020

V letošním roce jsme opět byli partnerem odborné konference Šk…

Zástupce na cestě k úspěch 2019
Zástupce na cestě k úspěch 2019

Již po páté jsme byli generálním partnerem odborné konference …

EPSON - Business solution day 2019
EPSON - Business solution day 2019

Držíme krok s moderními technologiemi, proto jsme se i letos z…

Všechny články