Interaktivní tabule: trend moderní výuky a prezentace

Trendem dnešní doby v oblasti výuky a prezentace je bezesporu interaktivita a aktivní přístup k posluchačům. Lektoři, učitelé, manažeři a jim podobní neustále hledají nové možnosti, jak udělat své přednášky interaktivní, zajímavé a pro publikum atraktivnější. Jednou z netradičních možností, jak toho docílit, jsou interaktivní tabule, které patří pro své široké spektrum využití mezi velmi ceněné didaktické a prezentační pomůcky.

Interaktivní tabule: trend moderní výuky a prezentace

Aby bylo možné efektivně využít všechny možnosti, které interaktivní tabule k prezentaci či výuce nabízejí, je třeba pochopit, jak interaktivní tabule vůbec fungují. Následně je nutné osvojit si princip výuky, který je diametrálně odlišný od standardních způsobů výuky, například v podobě powerpointové prezentace nebo klasické výuky bez pomůcek a interaktivních prvků.

Interaktivní tabule pomáhají především při výuce

Trend interaktivních tabulí nejrychleji proniknul do oblasti školství – interaktivní tabule jsou využívány na všech úrovních - od specializovaných škol, přes základní a střední školy až po univerzity. Učitelé a profesoři nejrychleji pochopili, že zapojení interaktivní tabulí do výuky pozitivně ovlivňuje přístup studentů k probírané látce a výuce celkově.

Dokládá to i řada studií, které byly provedeny v této oblasti. Odborníci se shodují, že interaktivní tabule mají pozitivní vliv na žáka při výuce, ale pouze za předpokladu, že i sám vyučující přistupuje k využívání interaktivních tabulí proaktivně a s určitou mírou entusiasmu. Tedy snaží se studenty či posluchače nejen vyučovat, ale především aktivně zapojit do výuky. Využívá všech dostupných možností, které tabule nabízejí a k práci s nimi vyzývá i studenty.

Právě vyučující či lektor musí studenty oslovit zajímavou prací s interaktivními tabulemi a přimět je k aktivní účasti ve výuce. Pokud se mu podaří ve studentech vzbudit patřičný zájem, přednáška ihned získává jiný rozměr.

V případech, kdy se podaří vyučujícímu zapojit studenty do výuky, průzkumy dokazují, že interaktivní tabule mají skutečně pozitivní vliv na výuku:

  • Zvyšují míru zapojení studentů do výuky – studenti mohou aktivně pracovat s tabulemi, sdílet jednotlivé přednášky, vracet se k učivu, přidávat poznámky nebo vyjadřovat vlastní názor.
  • Zvyšují motivaci studentů účastnit se výuky – zvláště v případě generací, pro které jsou moderní technologii volnočasovou aktivitou. Právě pro tyto studenty bude interaktivní tabule, internet a jiné moderní technologie vítaným prvkem ve výuce.
  • Usnadňují přirozenou komunikaci mezi žákem a vyučujícím – nabídne-li vyučující studentům netradiční náplň výuky a umožní jim aktivně se zapojit, vzájemná interakce mezi žákem a učitelem nabírá na přirozenosti. Především díky tomu, že se neodehrává v tradiční roli „vyučují na stupínku, žák za lavicí“, na kterou jsou studenti zvyklí.
  • Podporují studenty se speciálními potřebami (například ve specializovaných školách pro handicapované) – studenti s určitými handicapy mají odlišné styly osvojení si učiva, které je v případě jednostranného podání vyučovaného tématu značně znevýhodňují. Interaktivní tabule nabízejí nové možnosti prezentace výuky právě pro tyto studenty.
  • Pomáhají upevňovat získané znalosti a opakování probírané látky – vyučující a studenti se mohou k poznámkám kdykoliv vracet, sdílej je a snadněji tak proniknout do probírané látky.

Z výše uvedeného vyplývá, že přístup vyučujícího k výuce je klíčový. Pokud má škola zájem zapojit studenty do výuky, nabídnout jim „něco na víc“ a zlepšit tak jejich přístup k výuce, interaktivní tabule jsou ideálním způsobem, jak toho dosáhnout. Nejsou samozřejmě samospasitelné, ale výuku zajisté zkvalitní a zatraktivní nejenom studentům, ale i vyučujícím.

Interaktivní plocha připojená k počítači

Zajímá vás, jak tabule fungují? Interaktivní tabule je v podstatě velká interaktivní dotyková plocha připojená k osobnímu počítači, který přes projektor promítá obraz na povrch tabule. K tabulím je nutné mít samozřejmě na počítači nainstalován speciální software, který umožní interaktivní tabuli ovládat a pracovat s ní. Následně je možné pomocí speciálních fixů, ovládacích nástrojů nebo také prstů jednoduše ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí.

Úpravy provedené v prezentaci při práci s tabulí lze následně ukládat, jednoduše sdílet, upravovat a znovu na ně navázat při další hodině.

Zaujaly vás možnosti, které nabízejí interaktivní tabule? Prohledněte si naši nabídku a případně nás kontaktujte. Rádi vám naše produkty představíme a zodpovíme jakékoliv vaše dotazy.

Produkty

Odebírat newsletter

Chcete dostávat novinky do
vašeho emailu jako první?

Nejnovější články

Setkání šéfů 2019
Setkání šéfů 2019

Setkání šéfů partnerských firem VMS VISION proběhlo na konci k…

Školení montážních part našich partnerů
Školení montážních part našich partnerů

V květnu 2019 u nás proběhlo další kolo školení montážníků naš…

Konference jaro 2019
Konference jaro 2019

V průběhu jara jsme se jako partneři a vystavovatelé úča…

Všechny články