Interaktivní tabule: trend moderní výuky a prezentace

Trendem dnešní doby v oblasti výuky a prezentace je bezesporu interaktivita a aktivní přístup k posluchačům. Lektoři, učitelé, manažeři a jim podobní neustále hledají nové možnosti, jak udělat své přednášky interaktivní, zajímavé a pro publikum atraktivnější. Jednou z netradičních možností, jak toho docílit, jsou interaktivní tabule, které patří pro své široké spektrum využití mezi velmi ceněné didaktické a prezentační pomůcky.

Interaktivní tabule: trend moderní výuky a prezentace

Aby bylo možné efektivně využít všechny možnosti, které interaktivní tabule k prezentaci či výuce nabízejí, je třeba pochopit, jak interaktivní tabule vůbec fungují. Následně je nutné osvojit si princip výuky, který je diametrálně odlišný od standardních způsobů výuky, například v podobě powerpointové prezentace nebo klasické výuky bez pomůcek a interaktivních prvků.

Interaktivní tabule pomáhají především při výuce

Trend interaktivních tabulí nejrychleji proniknul do oblasti školství – interaktivní tabule jsou využívány na všech úrovních - od specializovaných škol, přes základní a střední školy až po univerzity. Učitelé a profesoři nejrychleji pochopili, že zapojení interaktivní tabulí do výuky pozitivně ovlivňuje přístup studentů k probírané látce a výuce celkově.

Dokládá to i řada studií, které byly provedeny v této oblasti. Odborníci se shodují, že interaktivní tabule mají pozitivní vliv na žáka při výuce, ale pouze za předpokladu, že i sám vyučující přistupuje k využívání interaktivních tabulí proaktivně a s určitou mírou entusiasmu. Tedy snaží se studenty či posluchače nejen vyučovat, ale především aktivně zapojit do výuky. Využívá všech dostupných možností, které tabule nabízejí a k práci s nimi vyzývá i studenty.

Právě vyučující či lektor musí studenty oslovit zajímavou prací s interaktivními tabulemi a přimět je k aktivní účasti ve výuce. Pokud se mu podaří ve studentech vzbudit patřičný zájem, přednáška ihned získává jiný rozměr.

V případech, kdy se podaří vyučujícímu zapojit studenty do výuky, průzkumy dokazují, že interaktivní tabule mají skutečně pozitivní vliv na výuku:

  • Zvyšují míru zapojení studentů do výuky – studenti mohou aktivně pracovat s tabulemi, sdílet jednotlivé přednášky, vracet se k učivu, přidávat poznámky nebo vyjadřovat vlastní názor.
  • Zvyšují motivaci studentů účastnit se výuky – zvláště v případě generací, pro které jsou moderní technologii volnočasovou aktivitou. Právě pro tyto studenty bude interaktivní tabule, internet a jiné moderní technologie vítaným prvkem ve výuce.
  • Usnadňují přirozenou komunikaci mezi žákem a vyučujícím – nabídne-li vyučující studentům netradiční náplň výuky a umožní jim aktivně se zapojit, vzájemná interakce mezi žákem a učitelem nabírá na přirozenosti. Především díky tomu, že se neodehrává v tradiční roli „vyučují na stupínku, žák za lavicí“, na kterou jsou studenti zvyklí.
  • Podporují studenty se speciálními potřebami (například ve specializovaných školách pro handicapované) – studenti s určitými handicapy mají odlišné styly osvojení si učiva, které je v případě jednostranného podání vyučovaného tématu značně znevýhodňují. Interaktivní tabule nabízejí nové možnosti prezentace výuky právě pro tyto studenty.
  • Pomáhají upevňovat získané znalosti a opakování probírané látky – vyučující a studenti se mohou k poznámkám kdykoliv vracet, sdílej je a snadněji tak proniknout do probírané látky.

Z výše uvedeného vyplývá, že přístup vyučujícího k výuce je klíčový. Pokud má škola zájem zapojit studenty do výuky, nabídnout jim „něco na víc“ a zlepšit tak jejich přístup k výuce, interaktivní tabule jsou ideálním způsobem, jak toho dosáhnout. Nejsou samozřejmě samospasitelné, ale výuku zajisté zkvalitní a zatraktivní nejenom studentům, ale i vyučujícím.

Interaktivní plocha připojená k počítači

Zajímá vás, jak tabule fungují? Interaktivní tabule je v podstatě velká interaktivní dotyková plocha připojená k osobnímu počítači, který přes projektor promítá obraz na povrch tabule. K tabulím je nutné mít samozřejmě na počítači nainstalován speciální software, který umožní interaktivní tabuli ovládat a pracovat s ní. Následně je možné pomocí speciálních fixů, ovládacích nástrojů nebo také prstů jednoduše ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí.

Úpravy provedené v prezentaci při práci s tabulí lze následně ukládat, jednoduše sdílet, upravovat a znovu na ně navázat při další hodině.

Zaujaly vás možnosti, které nabízejí interaktivní tabule? Prohledněte si naši nabídku a případně nás kontaktujte. Rádi vám naše produkty představíme a zodpovíme jakékoliv vaše dotazy.

Produkty

Odebírat newsletter

Chcete dostávat novinky do
vašeho emailu jako první?

Nejnovější články

Školství 2020
Školství 2020

V letošním roce jsme opět byli partnerem odborné konference Šk…

Zástupce na cestě k úspěch 2019
Zástupce na cestě k úspěch 2019

Již po páté jsme byli generálním partnerem odborné konference …

EPSON - Business solution day 2019
EPSON - Business solution day 2019

Držíme krok s moderními technologiemi, proto jsme se i letos z…

Všechny články